ANA SAYFA  l  ÇÖZÜMDE EĞİTİM  l  HAKKIMIZDA  l  K12NET  l  iLETiŞiM  l

deneme-sinavi-kulubu

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Ölçme-değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirleyerek dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur.

Ölçme değerlendirmenin tam anlamıyla uygulanması adına, öğrencilerin ders ve ünite bazında eksiklerini tamamlayabilmek için Mikro Konu Tarama Testleri, Ünite Değerlendirme Sınavları (Branş Denemeleri) ve Türkiye Geneli Deneme Sınavları aylık ve yıllık planlanan takvim doğrultusunda uygulanır. Öğrencilerin eksiklerini tam anlamıyla görebilmeleri, rehber öğretmenlerimizin bu eksikler doğrultusunda verimli bir ders çalışma planı yapabilmesi için sınavların uygulama sırası ile aylık ve yıllık planlaması çok önemli bir yer tutmaktadır. Öncelikle her konu bitiminde uygulanan Mikro Konu Tarama Testleri ile konu eksiği, daha sonra ilgili ünitenin tamamlanmasıyla uygulanan Ünite Değerlendirme Sınavları (Branş Denemesi) ile ünitedeki eksiklikler ve en son olarak o ana kadar tamamlanan konu ve üniteleri kapsayan Deneme Sınavları ile derslere ait tüm eksiklikler tespit edilir. Tespit edilen bu eksikleri kapatmak adına rehber öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimiz tarafından gerekli planlamalar yapılarak izlenecek yollar öğrenci ve veli ile paylaşılır ve takibi yapılır.