ANA SAYFA  l  ÇÖZÜMDE EĞİTİM  l  HAKKIMIZDA  l  K12NET  l  iLETiŞiM  l

AKADEMİK KADRO

Öğrencilerimizin hazırlandıkları sınavların zorluğu ve bu zorluk sebebiyle üzerlerindeki sıkıntıların farkında olarak tecrübeli ve ilgili öğretmenlere ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Bu bakış açısıyla öğrencilerimizi deneyimli, alanında başarılı ve öğretmenlik mesleğinin gereklerini hem akademik hem de sosyal yönden karşılayabilen idealist öğretmenlere emanet ediyoruz.

DEVAMSIZLIK TAKİBİ

Öğrencimiz herhangi bir derse katılmadığı zaman ya da geç katıldığında ders öğretmeni tarafından veliye hangi derse katılmadığı ile ilgili kısa mesaj ve sistem üzerinden anlık bildirim yollanır. Devamsızlıklar her ders için ayrı ayrı olarak alınır ve veliye her ders için ayrı bir mesaj gider. Aynı zamanda öğrencilerimiz ve velilerimiz sistem üzerinden yıl içindeki devamsızlık bilgisine diledikleri zaman ulaşabilirler.

ÖDEV TAKİP SİSTEMİ

İşlenen her konu sonrasında öğrenciler ders öğretmenleri tarafından ödevlendirilirler. Verilen ödevlerin sonucunu değerlendirebilmek için ödev konuları K12Net Okul Yönetim Yazılımı üzerine ders öğretmenleri tarafından işlenir. Bir sonraki derste ödevlerin kontrolü yapılarak Yaptı / Yapmadı / Tamamlanmadı şeklinde sisteme girişi yapılır. Sisteme girilen bu değerlendirmeler öğrenci, veli, ders öğretmeni, rehber öğretmenler ve idare tarafından takip edilmektedir.

REHBERLİK SİSTEMİ

Öğrencilerimizin sene sonunda hedefledikleri başarıyı yakalayabilmeleri adına olmazsa olmazlardan bir tanesi de yıl içinde planlı ve düzenli aralıklarla yapılan rehberlik görüşmeleridir.
Her sınıf seviyesindeki tüm öğrenciler için özel olarak ayrılan rehberlik görüşme saatlerinde öğrencilerin başarısını olumsuz yönde etkileyen durumların tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar yapılır. Aynı zamanda mevcut başarıyı korumak ve başarıyı arttırmak adına yapılan haftalık ders programları ile öğrencilerin disiplinli bir şekilde eğitim öğretim yılını bitirmesi hedeflenir.Rehber öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin görüşeceği saatler sene başında planlanır ve öğrenciler rutin bir şekilde bu görüşmelere katılır. Bir önceki görüşmeden bir sonraki görüşmeye kadar yapılan çalışmalar değerlendirilir varsa eksikler tespit edilir.

VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Birinci dönem sonunda ve ikinci dönem ortasında olmak üzere yılda iki kez öğrencilerin dönem içindeki başarı durumları, devamsızlık bilgileri ve kurum içindeki durumlarının değerlendirildiği VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI düzenlenir. Bu toplantılar dışında da velilerimiz randevulu olarak öğretmenlerimiz ve rehber öğretmenlerimiz ile görüşüp öğrencileri hakkında detaylı bilgi alabilirler. Ayrıca K12Net okul yazılımı sayesinde de velilerimiz yıl boyunca anlık olarak öğrencilerinin durumunu takip edebilirler.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Ölçme-değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirleyerek dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur.
Ölçme değerlendirmenin tam anlamıyla uygulanması adına, öğrencilerin ders ve ünite bazında eksiklerini tamamlayabilmek için Mikro Konu Tarama Testleri, Ünite Değerlendirme Sınavları (Branş Denemeleri) ve Türkiye Geneli Deneme Sınavları aylık ve yıllık planlanan takvim doğrultusunda uygulanır. Öğrencilerin eksiklerini tam anlamıyla görebilmeleri, rehber öğretmenlerimizin bu eksikler doğrultusunda verimli bir ders çalışma planı yapabilmesi için sınavların uygulama sırası ile aylık ve yıllık planlaması çok önemli bir yer tutmaktadır. Öncelikle her konu bitiminde uygulanan Mikro Konu Tarama Testleri ile konu eksiği, daha sonra ilgili ünitenin tamamlanmasıyla uygulanan Ünite Değerlendirme Sınavları (Branş Denemesi) ile ünitedeki eksiklikler ve en son olarak o ana kadar tamamlanan konu ve üniteleri kapsayan Deneme Sınavları ile derslere ait tüm eksiklikler tespit edilir. Tespit edilen bu eksikleri kapatmak adına rehber öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimiz tarafından gerekli planlamalar yapılarak izlenecek yollar öğrenci ve veli ile paylaşılır ve takibi yapılır.

SORU ÇÖZÜM DERSLERİ

LGS ve lise gruplarımızda haftalık ders programlarına ek olarak uygulanan Soru Çözüm Dersleri sayesinde öğrencilerimiz bir hafta boyunca akıllarına takılan soruları sorabilmekte ve öğretmenlerinin rehberliğinde yeni soru tipleri ile tanışabilmektedirler. Ders saatlerinden bağımsız olarak tanımlanan Soru Çözüm Dersleri derslerin arasına sıkıştırılan soru çözümlerini daha sistemli ve anlaşılır hale getirerek soru çözümü verimini arttırmaktadır.

ETÜT SİSTEMİ

Kurumlarımızda etüt çalışmaları branş öğretmenleri ve rehberlik birimi tarafından öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri belirlendikten sonra planlanır; öğrenci ve öğretmenin ortak saatleri belirlenerek hedeflenen çalışmalar hafta içi veya gerek duyulursa hafta sonu yapılır.
Öğrencilerimizin her dersten yapamadığı soruları sorabilecekleri grup problem çözme, genel problem çözme saatleri ile konu eksikleri için alacakları etütler, profesyonel öğretmen kadromuz tarafından yapılmaktadır. Bire bir ya da grup etüt saatlerinde, öğrencilerin talepleri ile sınav sonuçlarına göre rehberliğin belirlediği eksik konuları doğrultusunda, öğrencilerin anlamadığı konular, özel ders kalitesinde, profesyonel öğretmen kadromuz tarafından anlatılmaktadır.
Etüt saatlerinde aynı zamanda ödev tamamlama faaliyetleri de yürütülmektedir. Okul derslerine desteğin yanında yapılmakta zorlanan ödevler öğretmenler eşliğinde tamamlanmaktadır.

YAYINLAR

Eğitim öğretim sistemindeki hızlı değişimler işlenmesi gereken konuların kapsamının değişmesine neden olmakta, bu değişiklikler de kullanılacak kaynaklarının her yıl güncellemesi gereğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda kurumlarımızda her sene eğitim öğretim yılının başlaması ile kullanılacak kaynakların değerlendirmesinin yapılması için öğretmenler kurulu düzenlenmektedir. Her branş için farklı yayınevlerinin örnek kitaplarının hazır bulunduğu bu kurulda, branş öğretmenlerimiz ve rehber öğretmenlerimiz öğrenci seviyeleri ve sınıf düzeylerine göre uygun ders kitaplarını seçerek yeni eğitim öğretim yılında kullanacağımız kaynakları belirler. Yayın seçiminde yenilenen müfredata uygunluk, yeni nesil sorulara göre düzenlenmiş olma ve öğrenci seviyesine uygunluk kriterleri göz önünde bulundurulur.
Seçilen ve öğrencilere dağıtılan yayınların elektronik sürümleri sınıflarda bulunan bilgisayara yüklenir ve dersler sene boyunca bilgisayar ve projeksiyon destekli olarak işenir.

KÜTÜPHANE SİSTEMİ & KAYNAK KİTAP ERİŞİMİ

Öğrencilerimiz, hazırlandıkları sınavlarda ve okul derslerinde başarılı olabilmek için farklı soru türlerini görebilmeli, değişik kaynaklardaki anlatım tarzlarını deneyimlemelidir. Bunu sağlayabilmek için de çok fazla kaynaktan yararlanmalıdırlar. Öğrencilerimizin sınırsız yayın erişimine destek sağlamak amacıyla kurumlarımıza kaydolan tüm öğrenciler, her sene yeni nesil kitaplarla yenilenen kütüphanelerimizden faydalanabilmektedirler. Bu sayede öğrencilerimiz istedikleri kaynaklara her an ulaşabilirken velilerimiz de farklı kaynaklar için ayırmak zorunda oldukları bütçeden tasarruf etmektedir.

İNGİLİZCE KONUŞMA KULÜBÜ (SPEAKING CLUB)

Öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme sürecindeki en büyük eksikliği okulda ve kurslarda aldıkları teorik dil eğitimini uygulamaya dökememeleridir. İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayan, ancak bu teorik bilgiyi günlük hayatın herhangi bir alanında pratik olarak uygulama fırsatı bulamayan, yani konuşamayan öğrencilerimize yönelik programladığımız konuşma kulübümüzde öğrencilerimiz, eğlenceli ve hoş vakit geçirirken, aynı zamanda sosyalleşerek İngilizce konuşma konusunda adım adım ilerleyeceklerdir.
Pratik eksikliği ve özgüven sorunları nedeniyle İngilizce konuşmakta zorlanan öğrencilerimiz konuşma kulübü sayesinde doğru, akıcı ve rahat İngilizce konuşma fırsatı yakalarken özgüven sorunları da ortadan kaldırmış ve İngilizceye karşı olan korkularını yenmiş olacaktır.

ANLAYARAK HIZLI OKUMA ve DİKSİYON

Anlayarak hızlı okuma; öğrencilerin okuduklarını daha hızlı ancak daha iyi anlayarak okumasıdır. Bu tekniği kullanarak herhangi bir içeriği diğer öğrencilerden daha hızlı okumak mümkün olduğu gibi, daha iyi anlamak da fazlasıyla mümkündür.
Hızlı okuma teknikleri eğitimi, beyin ile göz arasındaki çalışma ve algılama hızını, biraz daha dengeye koymaktadır. Yani aslında bu teknikler hızlı çalışan bir beyne, gözlerin yavaş kalması sebebiyle iletilecek mesajın çok daha hızlı iletilerek ikisi arasındaki çalışma hızını birbirine yaklaştırmayı sağlar. Bu teknikler aynı zamanda beynin, okunan şeyleri hızlı algılama yeteneğini önemli ölçüde artırmaktadır.
Hızlı okumak ve anlamak, öğrencilere okuma süresinde önemli bir tasarruf imkanı vermektedir. Bu tasarruf özellikle zamana karşı yarışılan lise ve üniversite giriş sınavlarında öğrencilerin başarı düzeylerinin artmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin okul derslerini daha iyi anlamasına ve kendilerine verilen ödevleri normal süresinden önce tamamlamalarına imkan tanımaktadır.
Son yıllarda öğrencilerin hayatına giren ‘’yeni nesil sorular’’, özellikle zamanla yarışılan; hızlı okuma, anlama ve çözüme ulaşma kabiliyeti gerektiren sorulardır. Bu soruların daha hızlı ve doğru çözülebilmesi için hızlı okuma eğitimleri içerisinde yer alan, görsel algılama, konsantrasyon teknikleri ve göz atma tekniği gibi çalışmalar da okumayı ve anlamayı en üst düzeye çıkarmaktadır.

BELGESEL VE SİNEMA KULÜBÜ

Öğrencilerimiz okulda ve ailede aldıkları eğitimlerin yanında sosyal medya ve basın yayın organları aracılığı ile de dünyayı algılamaktadır. Bu algılama sürecinde öğrenci mutlaka doğru yönlendirilmeli ve kaliteli içeriklerle tanıştırılmalıdır.
Kurumlarımızda uyguladığımız Edutainment Metodu içinde yer alan Belgesel ve Sinema Kulübümüz öğrencilerimizi kaliteli belgesel ve sinema içerikleri ile tanıştırmaktadır. Kulübümüzün faaliyetleri ile öğrencilerimiz;
Tarihini doğru öğrenip kendi geleceğine yön vermekte,
Yaşam deneyimlerini çoğaltmakta,
Dünya üzerinde yaşayan tek tür olmadığını anlamakta,
Birinci elden bilgi edinmekte,
Modern yaşamı tüm yönleri ile tanıyabilmekte,
Empati yeteneklerini geliştirebilmektedir.
Yıllık eğitim öğretim programımız içine entegre ettiğimiz belgesel ve film içerikleri her yaş grubunun akademik ve sosyal gelişimlerine uygun ve paralel olarak branş öğretmenlerimiz, pedagog ve rehber öğretmenlerimiz tarafından seçilmektedir.

MÜZİK KULÜBÜ

Kurumlarımızda uyguladığımız Edutainment Metodu içinde yıllık plana dahil ettiğimiz müzik kulübümüzde öğrencilerimizin müzik üzerine geliştirebilecekleri projeleri teşvik etmek, yapılacak atölye çalışmaları ile müziğin gelişimine katkıda bulunmak, aynı zamanda her bireye enstrüman kullanmayı öğretmek, bunları yaparken müzik dilinin hayata kattığı anlamı fark ederek notalarla birlikte entelektüel derinliğe ulaşabilmek, farklı kültürel köklerin ve değerlerimizin müzikteki yansımalarını doğru bir biçimde değerlendirebilme yeteneğini kazandırabilmek amacıyla faaliyetler yapılmaktadır.

TEMİZLİK VE HİJYEN

Kurumlarımızda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü” kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla “Okulum Temiz” programı yürürlüğe alınmıştır.

Bu protokoller ve programlar doğrultusunda kurumlarımızda;
Risk Değerlendirme Raporları
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları
Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait kayıtlar
Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait kayıtlar ve diğer tüm işlemler titizlikle uygulanmaktadır.
Bu işlemlere ek olarak kurumlarımız bünyesinde tam zamanlı olarak görev yapan temizlik görevlilerimiz ders günü başı ile sonunda ve ders aralarında öğrenci ve öğretmenlerin temas edebileceği tüm alanları dezenfekte etmektedir. Personel odası, sınıf, kütüphane, tuvalet, kantin ve yemekhane gibi tüm ortak kullanım alanları düzenli olarak ilaçlama yolu ile dezenfekte edilmekte ve kurum girişleri ile tüm ortak kullanım alanları girişlerinde bulunan dezenfekte noktaları ile öğrenci, öğretmen ve velilerin kişisel hijyenleri sağlanmaktadır.

YEMEK

Kurumlarımızda dileyen öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve öğle yemeği hizmeti de sunulmaktadır.
Yemek hizmetimiz; Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Şartları Yönetmeliği, Gıda Güvenilirliği ve İnsan Sağlığının Korunması Yönetmeliği ve Hammadde Kriterlerine Göre Teknik Şartnamesi göz önünde bulundurularak gerekli belgelere sahip personel tarafından sunulmaktadır.
Aylık olarak hazırlanan sabah kahvaltısı ve öğle yemeği menülerimiz her ay başında veli ve öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

PAYDAŞLARIMIZ-ORTAKLARIMIZ-ÜYELİKLERİMİZ

Kurumlarımız kurulduğu günden bu yana çalışmalarına, eğitim sektöründe kendini kanıtlamış ve Türk eğitim sistemine katkı sağlamış, Türkiye ve dünya çapındaki kurumlarla iş birliği içinde devam etmektedir. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin eğitim dünyasındaki son gelişmelerden haberdar olarak daha kaliteli ve güncel bir eğitim almaları, dünya standartlarında eğitim kalitesi ile donanmaları adına kurumumuz kültürü ve eğitim anlayışı ile paralel anlayışa sahip kurumlarla iş birliğimiz gün geçtikçe artmaya devam edecektir.

KURUMLARIMIZIN FİZİKİ YAPISI VE ŞUBELER

Kurumumuz, 10 sınıf, 1 akıl oyunları sınıfı, 1 kütüphane, 1 yemekhane, 2 kantin ve açık / kapalı dinlenme ortamları ile toplamda 700 m2 alanda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

SINIFLARIMIZ

Sınıflarımızın tamamında dersler bilgisayar ve projeksiyon destekli işlenmektedir. Derslerin işlenişi sırasında zamanı en verimli şekilde kullanabilmek, konuları görseller ve video içeriklerle desteklemek dersin anlaşılmasını kolaylaştırdığı gibi akılda kalıcılığı en üst seviyeye çıkararak başarıyı belirgin düzeyde arttırmaktadır. Tüm sınıf seviyelerinde sınıf mevcutları tekli oturma düzeninde 12 öğrenci ile sınırlıdır.